Company Name: Jiangsu Shagang International Trade Co., Ltd.
Address: Jinfeng Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, PRC.
Post Code: 215625
Telephone Number:
Steel Trade Co., Ltd. +86 512 58568261
Equipment Trade Co., Ltd. +86 512 58568278
Raw Materials Trading Department. +86 512 58566891
General Administration Department. +86 512 58568262
Finance Department: +86 512 58568776
Shagang Singapore Company: +65 62210617 (Steel Trading)
+65 62218257(Raw Materials Trading)